Wolf Witch
the fae grotto Na skrzyżowaniu dróg stoi w mroku mały posąg, o tam, gdzie ścieżka znika w lesie. Posąg kobiety, jej oczy lśnią, nawet jeśli jej twarz wykuto w kamieniu. Tutaj ludzie przynoszą ofiary, aby ułagodzić zimę – a wraz z nią wilki. I tutaj Wilcza Wiedźma snuje swą opowieść…
by Mal

Cóż… każdego z nas czasami ciągnie do nieznanego 🙂

 

Zodiac Sign: Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpio | Sagittarius | Capricorn | Aquarius | Pisces

Myers-Briggs: ESFP | ISFP | ESTP | ISTP | ESTJ | ISTJ | ESFJ | ISFJ| ENFJ | INFJ | ENFP | INFP | ENTP | INTP | ENTJ | INTJ

Four Temperaments: Sanguine| Melancholic | Choleric | Phlegmatic

Celtic Zodiac: Birch (The Achiever) | Rowan (The Thinker) | Ash (The Enchanter) | Alder (The Trailblazer) | Willow (The Observer) | Hawthorn (The Illusionist) | Oak (The Stabilizer) | Holly (The Ruler) | Hazel (The Knower) | Vine (The Equalizer) | Ivy (The Survivor) | Reed (The Inquisitor) | Elder (The Seeker)

Soul Type (one test): Hunter | Caregiver | Creator | Thinker | Helper | Educator | Performer | Leader | Spiritualist

Hogwarts House: Gryffindor | Hufflepuff | Ravenclaw | Slytherin

Alignment: Lawful Good | Neutral Good | Chaotic Good | Lawful Neutral| True Neutral | Chaotic Neutral |Lawful Evil | Neutral Evil | Chaotic Evil

Dark Triad: Psychopathy | Machiavellianism | Narcissism

The Animal in You: Lion | Tiger | Dolphin| Bear | Wild Cat | Fox | Weasel | Badger | Dog | Otter | Wolf | Sea Lion | Wild Dog | Walrus | Gorilla | Deer | Rhinoceros | Hippo | Sable | Horse | Sheep | Mountain Goat | Warthog | Zebra | Baboon | Elephant | Bison| Giraffe | Cottontail | Mole| Bat | Porcupine| Beaver | Prairie Dog | Shrew | Mouse | Eagle | Rooster | Owl | Swan | Peacock | Vulture | Penguin | Crocodile | Snake

Life Path Number:1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 11 | 22

Rosenberg Self Esteem Scale: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Brain Lateralization Test: Left | Right | Equal Hemispheres

Author Profile

Mal
Latest entries

Comments are closed.